Onderzoeken

‘Als partners binnen het POS werken we samen aan vernieuwing en schoolontwikkeling. 
Een gezamenlijke aandacht voor onderzoek vormt daarvoor de basis.’ 

Els van der Pol, directeur onderwijs en ontwikkeling Signum Onderwijs &

Caroline Wijsman, teammanager Fontys Hogeschool Kind en Educatie, pabo ‘s-Hertogenbosch