Onderzoeken

‘Als partners binnen het POS werken we samen aan vernieuwing en schoolontwikkeling. 
Een gezamenlijke aandacht voor onderzoek vormt daarvoor de basis.’ 

Categorie