Basisschool Besoyen


Basisschool Besoyen is een reguliere basisschool in Waalwijk, gevestigd in een Kindcentrum. We hebben 14 groepen en zitten iets boven de 300 leerlingen.
In de groepen 1 tot en met 3 werken de leerlingen volgens het principe van basisontwikkeling. Leerkrachten zijn hier ontzettend bekwaam in.
De groepen 4 tot en met 8 zijn sinds dit schooljaar (2018-2019) begonnen met de methode Leskracht voor de zaakvakken. Van de leerlingen wordt onderzoekend en ontwerpend leren verwacht. We zijn hier met zijn allen lerend in.
Door de school heen gebruiken we de principes van coöperatief leren.
Qua gedrag werken we middels PBS (Positive Behavior Support).

Thema's

  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onderzoekend leren

Onderzoek

De onderwerpen voor de onderzoeken komen uit het schoolplan en dus onze wensen voor de toekomst.
De basisschoolcoach is degene die mee gaat naar de onderzoeksbijeenkomsten en ze heeft al meerdere onderzoeken begeleid. De specialist die hoort bij het onderwerp waar het onderzoek over gaat begeleid het onderzoek inhoudelijk. Er wordt veel zelfstandigheid van de student verwacht maar deze weet altijd waar hij/zij aan kan kloppen voor extra ondersteuning.

Onderzoek 1
Het redactie rekenen vormt een belangrijk maar moeilijk onderdeel van de rekendidactiek. We werken met de methode Wereld in Getallen. We zijn geïnteresseerd in hoeverre deze methode, schoolbreed, ingaat op redactie rekenen. Wat hebben we daarnaast nog nodig om leerlingen meer begrip te geven om de som te kunnen maken?
Op welke manier kunnen we de instructie van deze sommen het beste aanpakken? Geldt deze manier voor alle groepen of is er een verschil voor de onder-, midden- en bovenbouw?
We hebben op school een actieve rekenspecialist die bij dit onderzoek kan ondersteunen.

Onderzoek 2
Sinds november 2018 werken we voor de zaakvakken met de methode Leskracht. We hebben hiervoor gekozen omdat we de leerlingen graag willen laten werken in onderzoeksgroepen . De methode is op deze manier opgebouwd en biedt hiervoor duidelijke handvatten.
Voorheen waren we als leerkracht de verteller, het verhaal kwam van ons en dat moesten de leerlingen onthouden. Door deze methode wordt er van ons verwacht dat we ons opstellen als begeleider, coach. Er wordt hard aan gewerkt maar we hebben hier ondersteuning bij nodig. Hoe kunnen de leerkrachten de leerlingen bij de zaakvakken zo goed mogelijk begeleiden? Rekening houdend met het gegeven dat we de leerlingen eigenaar van hun leerwerk willen laten zijn om de intrinsieke motivatie hoog te krijgen/houden.

Contactpersoon: Susanne Leijtens
susanneleijtens@leerrijk.nl
Mocht je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek dan zal deze plaatsvinden op dinsdag 9 april tussen 9.00 en 11.00 uur.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys Pedagogiek