basisschool Besoyen


Basisschool Besoyen is een reguliere basisschool in Waalwijk, gevestigd in een Kindcentrum. We hebben 14 groepen en zitten iets boven de 300 leerlingen.
In de groepen 1 tot en met 3 werken de leerlingen volgens het principe van basisontwikkeling. Leerkrachten zijn hier ontzettend bekwaam in.
De groepen 4 tot en met 8 zijn sinds dit schooljaar (2018-2019) begonnen met de methode Leskracht voor de zaakvakken. Van de leerlingen wordt onderzoekend en ontwerpend leren verwacht. We zijn hier met zijn allen lerend in.
Door de school heen gebruiken we de principes van coöperatief leren.
Qua gedrag werken we middels PBS (Positive Behavior Support).

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

nog nader in te vullen

Onderzoek

De onderwerpen voor de onderzoeken komen uit het schoolplan en dus onze wensen voor de toekomst.
De basisschoolcoach is degene die mee gaat naar de onderzoeksbijeenkomsten en ze heeft al meerdere onderzoeken begeleid. De specialist die hoort bij het onderwerp waar het onderzoek over gaat begeleid het onderzoek inhoudelijk.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Pedagogiek