Basisschool de Bron


Basisschool de Bron is een school met 16 groepen en is gevestigd in Goirle, in de wijk: Boschkens-Oost. We zijn onderdeel van Kindcentrum Boschkens-Oost. Bij onze school staat veiligheid voorop, kinderen moeten zich prettig voelen op school. Er is een prettige sfeer, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze missie luidt: Onderwijs op maat is waar de Bron voor gaat. Wij zien het als onze kerntaak op kennis en vaardigheden aan te leren die kinderen nodig hebben om vol zelfvertrouwen aan de samenleving deel te nemen.

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Het afgelopen jaar zijn we volop bezig geweest met het herijken van de visie en deze opnieuw vorm te geven. Hier zullen we de komende jaren nog mee bezig zijn. Onze visie is waar we voor staan, maar ons gevoel zegt dat we er meer uit kunnen halen.
Belangrijke speerpunten waar we volgend jaar in de klassen mee aan de slag gaan, zijn:
1. Bewegend leren.
2. Meer eigenaarschap bij kinderen creëren.
3. Samenwerking onderling bevorderen.
4. Onderwijs anders inrichten. Er zal meer groepsdoorbrekend en thematisch gewerkt gaan worden.

Onderzoek

We bieden voldoende ruimte voor de student om onderzoek te doen. De directeur en basisschoolcoach denken mee, begeleiden waar nodig en de school gaat daarna met de resultaten aan de slag. De speerpunten die we op dit momenten verder uitdiepen, zijn mogelijke onderwerpen voor het afstudeeronderzoek.

Onderzoeksresultaten

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Bovenbouw
  • Groep 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Onderwijsassistent Fontys Hogeschool voor de Kunsten (dans)