Basisschool de Duinsprong


De Duinsprong is een kleurrijke school met openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de samenleving. Naast aandacht voor cognitieve prestaties, zijn wij gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. We dragen er aan bij dat alle leerlingen tot hun recht kunnen komen. Iedereen is uniek en mag zijn wie hij/zij is. Zo kleuren we samen De Duinsprong tot een veelkleurige school.

We zijn een academische opleidingsschool. Vanuit een onderzoekende houding, onderbouwd met literatuuronderzoek en landelijke ontwikkelingen, werken wij stelstelmatig aan vernieuwingen. Huidige ontwikkelpunten: het uitzetten van doorgaande lijnen overgang groep 2-3, zelfstandig werken, omgaan met verschillen en een doorgaande lijn ICT.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Nieuwkomers

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Omgaan met verschillen (in de breedste zin van het woord)
Zoeken naar mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken
Werken met portfolio

Onderzoek

Wij werken met onderzoeksgroepen, waarbij de afstudeerstuden(ten) ondersteund worden door collega's die affiniteit hebben met het onderzoek.
Ook speerpunten van de school zijn uitgezet naar onderzoeksgroepen, waarbij collega's hun aanbevelingen onderbouwen met literatuuronderzoek, landelijke ontwikkelingen en actuele zaken.

Voor komend schooljaar staat het thema omgaan met verschillen centraal.
Mogelijke onderzoeksvragen:
1. Hoe kunnen we het leerstofjaarklassensysteem loslaten om meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen en de leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces?
2. Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?
3. Wat vraagt het van een leerkracht als je meer wil gaan werken vanuit leerlijnen en de methode losser laat?
4. Hoe volg je met het gebruik van portfolio de ontwikkeling van leerlingen?

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief naar:
Heidi Smits (directeur), heidi.smits@scalascholen.nl
Marijke van Poele (basisschoolcoach), marijke.van.poele@scalascholen.nl

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

MBO-opleidingen