Basisschool Fonkel


Op Fonkel doet de leraar ertoe! Goed onderwijs wordt voor het grootste deel bepaald door de man/vrouw voor de klas. Onszelf ontwikkelen , samenwerken, en er zijn voor elkaar, zijn sleutelbegrippen uit onze cultuur. In ons onderwijs richten wij ons op het werken vanuit doelen. Die doelen maken wij bekend aan onze leerlingen. Ook werken wij aan een leercultuur waarin leren niet altijd makkelijk is, maar waar het veel voldoening geeft als je de uitdaging aangaat , je blijft proberen en het lukt je dan!

Thema's

  • Rekenen
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Leren zichtbaar maken
Growth and fixed mindset.

Onderzoek

2019-2020:
1. Onderzoek gym

Het doel van Fonkel is kwalitatief goed onderwijs bieden. Niet alleen tijdens de kernvakken, maar bij alle vakken. Hier hoort gym ook bij. Wij vinden gym belangrijk omdat bewegen belangrijk is. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er tijdens de gymles aandacht besteed wordt aan de motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Samen bewegen, elkaar helpen en samenwerken zijn dingen die terug komen tijdens de gymles. Om de motorische ontwikkeling goed te volgen zijn wij op zoek naar een manier van beoordelen, waarderen tijdens de gymles. Binnen ons onderwijs vinden wij het belangrijk om te kijken naar waar sta ik nu, waar ga ik naar toe en wat is de volgende stap. Dit stappen zouden we ook kunnen gebruiken bij het beoordelen, waarderen van de activiteiten in de gymles. Hierin zijn we nog zoekende, wij zijn op zoek naar een doorlopende lijn om het vak gym te beoordelen, waarderen.

Onderzoek 2:
Leren zichtbaar maken:
Hoe zorgen wij ervoor dat onze leerlingen weten waar ze nu staan, waar ze naar toe willen en wat dan de volgende stap is. Wat betekent dat voor waardering/ beoordeling? In welke vorm kan dat het beste gebeuren? bv (rapport) folio. Wat betekent dat voor ons als leerkrachten?
Volop vragen dus en onderzoeksmogelijkheden.

Al onze leraren doen praktijkgericht onderzoek in de zogenaamde (leer)groepen. (PLG's)
Wanneer je bij ons afstudeert, hoef je dat niet alleen te doen. Wij maken een onderzoeksgroep die wordt geleid door een collega die de opleiding Leren &innoveren heeft gedaan. Afhankelijk van het onderwerp zitten er een aantal collega's bij. Samen doen we het onderzoek. De onderzoeksvraag komt uit het team en heeft te maken met de onderwerpen uit ons jaarplan/strategisch beleidsplan. De uitkomsten van het onderzoek worden in het volgende schooljaar geimplementeerd.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Koning Willem 1 College Fontys sporthogeschool (incidenteel) Studenten gymbevoegdheid.