Basisschool Fonkel


Op Fonkel doet de leraar ertoe! Goed onderwijs wordt voor het grootste deel bepaald door de man/vrouw voor de klas. Onszelf ontwikkelen , samenwerken, en er zijn voor elkaar, zijn sleutelbegrippen uit onze cultuur. In ons onderwijs richten wij ons op het werken vanuit doelen. Die doelen maken wij bekend aan onze leerlingen. Ook werken wij aan een leer cultuur waarin leren niet altijd makkelijk is, maar waar het veel voldoening geeft als je de uitdaging aangaat , je blijft proberen en het lukt je dan!

Thema's

  • Rekenen
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Leren zichtbaar maken
Growth and fixed mindset.

Onderzoek

Al onze leraren doen praktijkgericht onderzoek in de zogenaamde (leer)groepen. (PLG's)
Wanneer je bij ons afstudeert, hoef je dat niet alleen te doen. Wij maken een onderzoeksgroep die wordt geleid door een collega die de opleiding Leren &innoveren heeft gedaan. Afhankelijk van het onderwerp zitten er een aantal collega's bij. Samen doen we het onderzoek. De onderzoeksvraag komt uit het team en heeft te maken met de onderwerpen uit ons jaarplan/strategisch beleidsplan. De uitkomsten van het onderzoek worden in het volgende schooljaar geimplementeerd.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Koning Willem 1 College Fontys sporthogeschool (incidenteel) Studenten gymbevoegdheid.