Basisschool Het Palet


Basisschool Het Palet is een school met 17 reguliere groepen en 3 neveninstroomgroepen. Neveninstromers zijn kinderen van 6 t/m 12 jaar, die de Nederlandse taal nog niet spreken. Deze kinderen komen uit vier Kempengemeenten en krijgen gemiddeld één jaar les op Het Palet.
In het schoolgebouw zijn ook de Openbare Bibliotheek, Kinderopvang Nummereen, een muzieklokaal, een handenarbeidlokaal en een TV-studio gevestigd. Ook heeft de school een eigen bibliotheekvoorziening met een permanente uitleen tijdens de schooluren.
Op Het Palet wordt schoolbreed thematisch gewerkt met de methode Blink.
De school heeft sinds oktober 2017 het predicaat CultuurProfielschool.

Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Nieuwkomers
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Mogelijke onderwerpen voor praktijkonderzoek:
- Integreren taalonderwijs binnen thematisch werken
- Integratie NT2-lln in reguliere leerjaren vanuit NT2-groepen
- Leergesprekken voeren met kinderen, zowel cognitief als op het gebied van persoonsvorming
- Reflecteren met kleuters
- Inrichting en werken met social portfolio voor willekeurig vakgebied
- Didactisch coachen van kinderen

Opties:
- Ontwikkeling unitonderwijs (pilot)
- Werken in/met NT2-onderwijs
- Gepersonaliseerd rekenen binnen unitonderwijs
- Verrijking van het rekenonderwijs door betekenisvolle activiteiten
- Ontwikkeling eigenaarschap van kinderen
- Techniek binnen thematisch werken
- Kunst- en cultuuraanbod op een cultuurprofielschool

Onderzoek

Op Het Palet wordt gewerkt met 5 kennisteams (KT’s):

- Taal
- Rekenen
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Onderzoekend en ontwerpend leren
- Kind in beeld

Deze vijf kennisteams werken doelgericht aan school/onderwijsontwikkeling. Elke leerkracht, onderwijsassistent en vierdejaars PABO student participeert actief in een KT waar op basis van affiniteit voor gekozen is. Elk KT wordt aangestuurd door een coördinator. Coördinatoren werken intensief samen met de intern begeleiders en directie.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Sporthogeschool Studenten HBO-Pedagogiek Studenten MBO-Onderwijsassistent Pabo de Kempel