Basisschool Meander


Met plezier, ontmoeten, groeien en ontwikkelen is waar wij op basisschool Meander voor staan. Plezier houdt in dat je open en betrokken kunt deelnemen aan de leeractiviteiten, waardoor je in ontwikkeling komt en blijft. Groeien in je ontwikkeling, cognitief en sociaal emotioneel op de manier die bij je past.
Onze missie willen we de komende jaren blijven uitdragen door middel van onderstaande visie:

Worden wie je bent met motiverende mensen in een inspirerende leeromgeving, betekenisvol en doelgericht door samen leren werken.

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Vormgeven van de uitwerking van de visie.

Onderzoek

We onderzoeken teambreed hoe we de concrete invulling van onze visie de komende jaren gaan vormgeven. Enkele onderwerpen die daarbij zeker een plaats krijgen:

Bewegend leren
Thematisch werken binnen W.O.
Spelling en begrijpend lezen
Inzet ICT
Flexibele inzet nieuw meubilair

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

n.v.t.