Basisschool Pater van der Geld


Basisschool Pater van der Geld is een reguliere basisschool in de gemeente Waalwijk. Op dit moment hebben we 320 leerlingen op school, verdeeld over 12 groepen.
In februari, volgend schooljaar zullen we verhuizen naar onze prachtige nieuwe school in het nieuwe kindcentrum Zanddonk. Kindcentrum Zanddonk zal betrokken worden door 2 basisscholen en Mikz (BSO, TSO en PSZ)

Op onze school hebben we een duidelijke missie waarbij de volgende kernwoorden horen: Vertrouwend, onderzoekend, lerend en samen!

Onze nieuwe visie zijn we momenteel met het hele team vorm aan het geven.
Met daarbij ook de nieuwe ambities voor de aankomende 4 jaar.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Nieuwkomers

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- woordenschat
- groepsdoorbrekend werken

Onderzoek

We werken met onderzoeksgroepen.

schooljaar 2019/2020 gaan we onderzoek doen naar:
- Groepsdoorbrekend werken: Wat verstaan wij op de Pater van der Geldschool onder groepsdoorbrekend werken? En waar liggen nog kansen?

- Taal: Hoe staan we er als Pater van de Geldschool voor op het gebied van woordenschat? En wat kunnen we inzetten om de resultaten nog verder te verhogen?

Op onze school ontvang je een stagevergoeding!

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

- student van het Koning Willem I college Den Bosch Muziek en Dans opleiding. - Studenten onderwijsassistent - maatschappelijke stages vanuit het VO