Basisschool 't Heibosch


Skipov scholen bieden onderwijs dat een krachtig effect heeft op het totale leren (John Hattie). Wij zien opleiden in school als een proces waarbij we leren van èn met elkaar, kortom elkaar infospireren (Leo Bormans). Een onderzoekende houding is daarbij cruciaal.
Op basisschool ’t Heibosch willen we de zelfverantwoordelijkheid van kinderen vergroten en ze leren zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling. We willen aansluiten bij ieders eigen mogelijkheden en die optimaal benutten. Als basis zien we een goede samenwerking en communicatie tussen kinderen, ouders en school.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

* Op onze school is sociaal- emotioneel leren geïntegreerd in ons onderwijs
* Op onze school stemmen we af op de behoefte van onze leerlingen en maken hierbij in de bovenbouw gebruik van blended learning
* Op onze school wordt oriëntatie op jezelf en de wereld vormgegeven middels thematisch onderwijs
* Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind
* Onze school is onderdeel van het Kindcentrum

Onderzoek

Op bassisschool ’t Heibosch wordt gewerkt met verschillende onderzoeksgroepen (kennisgroepen) bij verschillende gekozen hoofdgebieden. Deze onderzoeksgroep wordt gevormd door leerkrachten van de opleidingsschool (b.s. ’t Heibosch) en de satellietschool (b.s. De Bunders). De student (LIO) zal onderdeel zijn van de onderzoeksgroep(kennisgroep) en doet samen met collega’s onderzoek naar een (deel-) onderwerp. De student draagt samen met de onderzoeksgroep zorg voor dialoog over het onderwerp in de school. Er wordt tijd vrij gemaakt voor dit onderwerp in teambijeenkomsten en/ of studiedagen.
Afgelopen jaren is er o.a. onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van leerlingen in een Blended leeromgeving. Dit heeft o.a. geleid naar het verder onderzoeken naar de mogelijkheden van de inzet van Chromebooks en het werken met Snappet in de bovenbouw. Verder zijn afgelopen jaren betrokkenheid, eigenaarschap en intrinsieke motivatie belangrijke onderzoeksonderwerpen geweest. Hieruit is ook onderzoekend leren binnen de school als ontwikkelpunt naar voren gekomen. Welke leerlingvaardigheden bij onderzoekend leren gevraagd worden en hoe het daar mee staat, is de eerste stap hierbij geweest. Komend schooljaar willen we samen verder kijken hoe we aan het onderzoekend leren een vervolg kunnen geven.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC De Leijgraaf, Hogeschool De Kempel, Fioretti College, Zwijsen College