Berkeloo


We werken met een leerstofjaarklassensysteem. Vanuit ons visietraject willen we het toekomstgericht onderwijs verder vorm gaan geven.
Op basisschool Berkeloo gaan we op zoek naar de goede eigenschappen, sterke punten en talenten van de kinderen. Door deze kwaliteiten te kennen, te omschrijven en zichtbaar te maken, zetten we kinderen in hun kracht. We geven ze positieve aandacht en laten ze stralen daar waar ze goed in zijn of daar waar het ze verder brengt. Op deze manier laten we kinderen groeien en bloeien.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Op basisschool Berkeloo hebben we er drie geformuleerd die de weg naar groei vrij maken.
Inspiratie: Op Berkeloo hebben kinderen PLEZIER in het leren van en met elkaar. TALENT is daarbij het uitgangspunt. Op een CREATIEVE MANIER ontdekken en ontplooien we de talenten van kinderen en zetten we die van leerkrachten, ouders en externen in ter verrijking.
Eigenaarschap: Op Berkeloo zijn kinderen NIEUWSGIERIG en leergierig. Ze willen groeien en zijn zich BEWUST van hun eigen ontwikkeling en die van de andere kinderen. Ze nemen de VERANTWOORDELIJKHEID voor hun persoonlijke leerdoelen en durven daarbij om hulp te vragen.
Verbinding: Op Berkeloo staan kinderen, leerkrachten en ouders in CONTACT MET ELKAAR. Door samen BETROKKEN te zijn, creëren we ruimte waarin kinderen zich durven te uiten en te ontwikkelen. Op deze manier stimuleren we hen om zichzelf te mogen zijn.

Onderzoek

Dit is nader te bepalen in overleg met jou als student. Wij zien veel mogelijkheden om de onderzoeksvraag af te stemmen binnen ons visietraject.
Het zou wenselijk zijn wanneer je aansluit bij een van de werkgroepen uit ons visietraject. Het gaat dan om:
- Rekenen
- Taal/lezen
- ICT/ digitale leeromgeving
- Cultuur: muziek en beeldende vorming
- Engels
- Sociaal- emotioneel
- Wereldoriëntatie
Je zult worden begeleid door de directeur, basisschoolcoach of een leerkracht met de gevraagde expertise. De begeleider namens de Opleidingsschool helpt bij het leveren van input bij het opstellen van de onderzoeksvraag, volgt het onderzoek en voert voortgangsgesprekken. Het onderwijsnest kan indien mogelijk ook worden ingezet voor het ondersteunen van het onderzoek.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Logopedie, Flot (lerarenopleiding)