Bernadette


Skipov scholen bieden onderwijs dat een krachtig effect heeft op het totale leren (John Hattie). Wij zien opleiden in school als een proces waarbij we leren van èn met elkaar, kortom elkaar infospireren (Leo Bormans). Een onderzoekende houding is daarbij cruciaal.
Op basisschool Bernadette doen we dat door kinderen te leren leiding te geven aan zichzelf. We helpen kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor groei naar hun naastgelegen zone van ontwikkeling (Vychotsky) in alle vormings- en leergebieden. Dit draagt bij aan groei in stappen. Stappen die voor kinderen te overzien zijn en passen bij het niveau van het kind.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Sociaal Emotioneel Leren
Werken aan een cyclisch stelsel van kwaliteitszorg ( WMK).
Diepgaande analyse voor afstemming van ons aanbod

Onderzoek

Onderzoek 1: Sociaal Emotioneel leren opnemen in het curriculum

Onderzoek 2: Hoe kunnen we onderzoekend en ontwerpend leren opnemen in ons reken aanbod

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Flot studenten ROC niveau 1, 2, 3 en 4 Summa niveau 1 en 4 HUB project stagiaires