Brede basisschool De Bunders


De Bunders is een brede basisschool in Oisterwijk met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, trefcentrum en gymzaal onder één dak.
Het gebouw is nieuw, licht, kleurrijk, sfeervol en bestaat uit open ruimtes met een rijke leeromgeving.

Ons eigentijds onderwijsconcept is volgens de procesgerichte aanpak.
De belangrijkste pijlers zijn ‘welbevinden & betrokkenheid’, waar een speciaal leerlingvolgsysteem bij aansluit.

De leerlingen zijn verdeeld over Leergroep I, II en III.
Binnen iedere Leergroep wordt gewerkt op het Rekenplein, Leesplein, Taalplein, Wereldplein, Techniekplein, Kunstplein, Werkplein en Beweegplein.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De zeven betrokkenheidsverhogende factoren binnen de procesgerichte aanpak.
'Hoe richt je onderwijs zó in dat de betrokkenheid van de leerlingen hoog is, zodat fundamenteel leren plaatsvindt?'

>>>Meer specifiek:
1. De betrokkenheidsverhogende factor ‘Activiteit’ koppelen aan het ‘Bewegend Leren’.
2. De verbetering van gewenst sociaal gedrag tijdens het vrije spel op de speelplaats.
3. De samenwerking vergroten tussen de Brede School partners en ‘bewegen’ als middel inzetten om de verbinding te versterken.

Onderzoek

De onderzoeken staan in het teken van het nieuwe onderwijsconcept.
Wij worden on the job gecoacht door externen die nauw samenwerken met de Universiteit van Leuven.
Als student word je onderdeel van ons team en pluk je de vruchten van de externe begeleiding én de intensieve samenwerking tussen de collega’s.
Een onderzoeksgroep, die bestaat uit teamleden en de basisschoolcoach, voorziet je van input en begeleidt het proces.
Wij vinden het belangrijk dat het onderzoek in samenspraak invulling krijgt en staan open voor jouw ideeën.

Beschrijving & Opbrengst van de onderzoeken>>>

>>>Bewegend Leren:
Uit onderzoek blijkt dat ‘Bewegend Leren’ het fundamenteel leren positief beïnvloed.
De Bunders werkt met de zeven betrokkenheidsverhogende factoren, waarvan ‘Activiteit’ er één is.
Door leerlingen te activeren en hen letterlijk in beweging te brengen, wordt de betrokkenheid verhoogd.
‘Bewegend Leren’ zou dus én voor betere leerprestaties zorgen én de betrokkenheid verhogen.
Wij zouden deze elementen beide geïntegreerd in ons onderwijs zien.
>De opbrengst van dit onderzoek zou zijn hoe ‘Bewegend Leren’ vorm kan krijgen binnen onze procesgerichte aanpak.

>>>Sociaal gedrag op de speelplaats:
De Bunders heeft als thema ‘Water & Duurzaamheid’.
Het gebouw is voorzien van een regen-waterval. Dit water stroomt vervolgens door gootjes over de speelplaats en wordt daarna opgevangen in een ondergronds bassin.
Onze speelplaats heeft een zandpartij met waterpomp, er zijn verspreid blankhouten speeltoestellen/huisjes/palen, er is een atletiekbaan en een afgebakende tuin. Ook beschikken de leerlingen over los spelmateriaal.
Ondanks deze faciliteiten zien wij niet altijd een optimaal gewenst sociaal gedrag.
>De opbrengst van dit onderzoek zou zijn wat nodig is het sociaal gewenste gedrag tijdens het vrije spel op de speelplaats te verbeteren.

>>>Samenwerking binnen de Brede School:
(Onderwerp is reeds opgestart en kan gecontinueerd worden)
De Bunders werkt samen met de Brede Schoolpartners. Deze samenwerking willen wij vergroten.
Momenteel is ‘lezen’ hiertoe een middel: er wordt door basisschoolleerlingen voorgelezen aan peuters.
Daarnaast zouden wij willen onderzoeken of ‘bewegen’ ingezet kan worden als verbindende factor.
>De opbrengst van dit onderzoek zou zijn hoe bewegingsonderwijs een middel kan zijn de verbinding te maken tussen de 2 tot 4-jarigen (peuters) en 4 tot 6-jarigen (jongste en middelste leerlingen van Leergroep I).

De Bunders biedt een vergoeding voor de afstudeerfase.

Contactpersoon sollicitatie:
Anjes Franke
a.franke@stgboom.nl
Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys: Pabo Zij-instroomtraject & Pabo University & Pedagogiek & Pedagogisch Management & ALO ROC/KWIC/Summa College/Instituut Broers/Variva: Onderwijsassistent & ICT