Bs Antares


Bs Antares staat middenin de wijk wandelbos, de kruiden- en kleurenbuurt . Onze school is gehuisvest in het MFA gebouw Het Kruispunt Op onze school krijgen ruim 200 leerlingen les. Het percentage kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond ligt boven de 90

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Begrijpend lezen integreren in zaakvakken
werken met grafische modellen en woordenschat routines
Begrippenverwerving i.s.m. CIST
21st Century skills

Onderzoek

mediawijsheid

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC OAS pedagogiek