BS Antares


Bs Antares staat middenin de wijk Wandelbos, de kruiden- en kleurenbuurt . Onze school is gehuisvest in het MFA gebouw Het Kruispunt . Op onze school krijgen ruim 200 leerlingen les van een bevlogen team. Het percentage kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond ligt boven de 90.
Wil jij een heerlijke pedagogisch, didactische uitdaging , dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Leren en media
  • Nieuwkomers

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Begrijpend lezen integreren in zaakvakken
werken met grafische modellen en woordenschat routines
Begrippenverwerving i.s.m. Cultuur in School Tilburg (CIST)
21st Century skills

Onderzoek

In studiejaar 18-19 spitst het onderzoek zich toe op mediawijsheid en techniek. We verwachten in 2019-2020 daar een vervolg aan te willen geven.
Tevens zoeken we studenten die onderzoek willen doen naar de integratie van woordenschat, begrijpend lezen in de zaakvakken.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC OAS ROC Sport en Bewegen Pedagogiek Sporthogeschool