BS Darwin, BS den Akker, BS de Molenhoek, vanuit de samenwerking naar de toekomstige Kindercampus Pannenschuur


Ga je mee naar een bijzondere plek? Een plek waar kinderen centraal staan. Waar ze zichzelf zijn, vol (zelf)vertrouwen. Vrij, onbevangen, met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld. Waar ze eigen talenten ontwikkelen, zelfkennis opdoen, zich voluit ontplooien. Waar ze leren door te ervaren en door te beleven. Waar kinderen voldoende uitdaging krijgen en geprikkeld en gestimuleerd worden. Waar ze fouten mogen maken en grenzen kunnen opzoeken. Waar kinderen zich gezien en gehoord voelen. Waar ze samen spelen en samen leren. Met respect voor zichzelf én voor anderen. In een warme, veilige, boeiende, natuurlijke en verbindende omgeving.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De intentie om in de toekomst te komen tot een gezamenlijke Kindercampus zorgt ervoor dat we kiezen voor gezamenlijke speerpunten om te zorgen voor betekenisvol onderwijs.

* Mens & Maatschappij,

* Natuur & Technologie,

* Taal & Cultuur

Onderzoek

Binnen onze scholen van Kindercampus Pannenschuur wordt elk jaar een onderzoeksopdracht geformuleerd, die volgens ons een aanvulling is op de thema's waar we op dat moment mee bezig zijn. Op deze manier krijgen de onderzoeken een volwaardige plaats in onze school-campus-ontwikkeling. Studenten krijgen alle ruimte om hun onderzoeken uit te voeren, en na de presentaties van de onderzoeken bespreken we samen welke vervolgstappen eruit voortvloeien.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 12 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

In overleg zijn alle stagiaires welkom. Op dit moment hebben we ook stagiaires KW1C, ROC Zorg en Welzijn, ROC Sport en Bewegen, ALO