BS De Meander


Spelenderwijs leren, lerenderwijs spelen: in Kindcentrum Lith dragen de teams van Basisschool De Meander en Kinderopvang Henhaan zorg voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak!

De Meander maakt onderdeel uit van een nieuw MFA. Door samenwerking met opvang, bibliotheek, gemeenschapshuis, GGD, Sport Expertise Centrum en andere externen kan onze school kwalitatief nog beter onderwijs geven en werken aan talentontwikkeling en leren in de 21e eeuw. Dit doen we middels een continurooster en afgestemd programma. Studenten sluiten met hun afstudeeronderzoek hierbij aan. Onze ouderraad biedt een waardevolle ondersteuning en het kinderkabinet is minstens zo belangrijk: het kind staat centraal!

Thema's

  • Taal
  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Doorontwikkeling kindcentrum
- Leren in de 21e eeuw

Onderzoek

Beschrijving & opbrengst afstudeeronderzoeken studiejaar 2019-2020:

Onderzoek 1:
Doorontwikkeling kindcentrum - Schooljaar 2018-2019 hebben de teams van school en opvang zich gericht op het opstellen van de kindcentrumvisie. We willen de principes van de visie doorontwikkelen in concrete gedragingen en passende samenwerkingsvormen. Deze wens komt vanuit het team, de werkgroep en het koersplan.
De verwachte opbrengst is: Doorontwikkeling van ons kindcentrum en welk concreet gedrag van de medewerkers en welke samenwerkingsvormen passen hierbij?

Onderzoek 2:
Verdere implementatie en leerkrachtgedrag 21st century skills - Vanuit de werkgroep Innovatie Platform Meander, het team en het koersplan is er de wens om te onderzoeken op welke manier we het leren in de 21e eeuw nog meer een plek kunnen geven in onze dagelijkse onderwijspraktijk en wat de leerkrachten nodig hebben om kinderen te kunnen coachen in de bijbehorende vaardigheden.
De verwachte opbrengst is: Een doorgaande lijn voor wat betreft het inzetten van (een onderdeel van) de 21st century skills in de bestaande lessen en het bijbehorende leerkrachtgedrag.

Contactpersoon:
Lieke Roof - Directeur

Onderzoeksresultaten

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

- MBO Onderwijsassistent - ROC Helpende zorg en welzijn, Sport en bewegen - Snuffelstage VO