BS De Tovervogel


Bij ons op school hebben we een enthousiast team, mag elk kind zijn wie hij/zij is én staan veiligheid en plezier bovenaan. Ons team doet er alles aan om onze drie pijlers; samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vorm te geven, samen met de kinderen .

Onze school werkt in 4 units met een gezamenlijke zorg voor alle kinderen. Ons onderwijs wil uitgaan van de kwaliteiten die de kinderen van thuis meebrengen en die samen verder ontwikkelen. Wij verzorgen leerlinggestuurd onderwijs, waarbij leerkrachten inzetten op de zone van naaste ontwikkeling, hierbij een gevarieerd lesaanbod doen en leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Engels
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Wij verwachten van de studenten dat zij werken volgens de uitgangspunten van onze school: eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Dat ze nieuwsgierig zijn, willen leren en meedenken.Van een afstudeerder verwachten wij dat je bij alles aanwezig bent en je steentje bijdraagt. Je maakt echt deel uit van het team en wordt zo ook gezien. Zo word je bijvoorbeeld ook ingedeeld in de verschillende werkgroepen (kerst, sint, carnaval etc.) die er op school aanwezig zijn. Een leuke, leerzame ervaring! Daarnaast word je uiteraard erg betrokken bij de groep en de school en alles wat erbij komt kijken, zoals groepsoverdracht,(rapport)gesprekken, invullen van het rapport etc.


Ontwikkelingen

Voorgaande schooljaren hebben we gewerkt aan het up-to-date brengen van de basisvaardigheden met betrekking tot didactisch handelen.

We hebben verder gekeken en onszelf de vraag gesteld:
Sluit het onderwijs op de Tovervogel nog wel voldoende aan bij de kinderen van nu? En bereiden we de kinderen goed voor op de toekomst?

We zijn tot de conclusie gekomen dat we al een eind op weg zijn, maar dat er ook aspecten zijn die we meer willen gaan oppakken. Hierbij denken we aan:

- Uitgaan en benutten van de talenten van kinderen
- Betekenisvol leren
- Onderzoekend leren
- Creativiteit van kinderen
- Zelf ontdekken
- Intrinsieke motivatie
- Eigen keuzes maken
- Eigenaarschap bij kinderen
- Doorlopende lijn groep 1/2 en 3
- Doorlopende lijn groep 3 t/m 8
- Doorlopende lijn binnen Brede School de Waterhoef.

We hebben geconstateerd dat onze Kernwaarden: Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerken nog steeds heel belangrijk zijn en een leidraad voor ons onderwijs.

Schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een andere opzet van ons onderwijs. We werken in units: leerjaar1-2, leerjaar3-4, leerjaar5-6 en leerjaar7-8. Binnen een unit ben je samen verantwoordelijk voor de de hele unit. Samen zorg dragen en kijken naar wat past bij de leerlingen. Leerlingen op een hoger niveau brengen en onderwijs geven in de zone van de naaste ontwikkeling. Kinderen steeds meer eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces, door onder andere doelgericht te gaan werken.
We hebben al vele stappen gezet, maar blijven continu bijsturen om het juiste te kunnen doen. Als student kan je hier ook een mooie bijdrage aan leveren, omdat we ieders stem graag horen en samen er voor onze leerlingen willen zijn.

Onderzoek

De afgelopen jaren zijn erop school onderzoeken geweest rondom de volgende onderwerpen:
- Hoogbegaafdheid
- Coöperatieve werkvormen
- Programmeren met kinderen
- Muzieklessen
- Overgang groep 2 naar 3: spelend leren
- Spel op de speelplaats
- VVE

Er is vanalles mogelijk t.a.v. afstudeeronderzoeken. Meestal gaan we samen met de afstudeerder kijken naar de mogelijkheden die passen bij de ontwikkeling van de school.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Onderwijsassistenten van Summa College , Fontys pedagogiek, middelbare scholen voor maatschappelijke stages. We bekijken bij elke aanvraag of het past bij onze school op het moment dat de vraag er ligt.