BS Eerschot


BS Eerschot is een Katholieke basisschool met zo'n 260 leerlingen verdeeld over 11 groepen.
Bij onze school staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons team. Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden. Een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis als in sociale vaardigheden.
De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en eigenschappen die hen in de rest van het lerende en werkende leven van pas kunnen komen.

Wij baseren ons op de volgende principes:
• Groeien in kennis , vaardigheden en competenties
• Groeien vanuit vertrouwen
• Groeien op een betekenisvolle manier

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Werken vanuit de leerlijnen
- Bewegend leren in en om de school
- Samenwerking met de omgeving

Onderzoek

We werken op onze school al een aantal jaren met een onderzoeksgroep bestaande uit de afstudeerder, een leerkracht en directie. De basisschoolcoach sluit hierbij aan wanneer nodig.
Er wordt altijd gekozen voor een onderzoeksthema dat aansluit bij de schoolontwikkeling, om ervoor te zorgen dat ook overige teamleden betrokken raken bij het onderzoek en hun onderzoekende houding verder ontwikkelen.

Komend schooljaar willen we ons verder ontwikkelen in het werken vanuit leerlijnen. Hier zal het onderzoek zich dan ook op richten.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC onderwijsassistent ROC sport en bewegen Fontys ALO Fontys Pedagogiek