BS Het Mozaïek


Het Mozaïek is een academische opleidingsschool en we zijn 1 van de 6 scholen van Stichting SKPO-NOVUMl . Aan de academische opleidingsschool zijn onze collega scholen; St Albertusschool in Loosbroek en 't Palet in Heeswijk-Dinther. verbonden.
Het academische is zichtbaar door met elkaar te leren en waarin het onderzoekende leren zichtbaar is. Dit zie je in alle geledingen.

Sollicitatiegesprekken zijn op: dinsdag 9 april.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De studenten kunnen een bijdrage leveren aan:
- taal- en leesonderwijs
- Engels
- ICT
- de professionele organisatie; onderzoekend leren en teamleren
- sociale veiligheid
- kwaliteitsbeleid.

Onderzoek

Onderzoeksvraag 1.
Portfolio: hoe gaan we het portfolio vorm geven in onze school. De eerste aanzet is op het gebied van onderwijs in samenhang, kunst en cultuur in een digitale vorm.

Onderzoeksvraag 2.
Sociale veiligheid: Hoe krijgen we de doorgaande lijn in de school zichtbaar zodat we alle betrokkenen handelen vanuit dezelfde visie.

Onderzoeksvraag 3:
Hoe willen we taalonderwijs vorm geven op Het Mozaïek?

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC,Pedagogiek, FHKE, Sport- en beweging, AD-Pep Deeltijd en voltijd studenten zijn welkom