BS Meander


Met kindgericht onderwijs vanuit de missie van Meander “waar kinderen samen leren” willen wij een gezonde basis leggen voor alle leerlingen om later als een volwaardig tevreden burger te kunnen functioneren.
Zie voor een uitgebreidere omschrijving:
https://bsmeander.nl/onze-school/over-ons

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Jonge kinderen
  • Kunst en cultuur
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie

Speerpunten voor schoolontwikkeling

o Eigenaarschap
o Talentontwikkeling
o Betekenisvol leren
o Educatief partnerschap met ouders
o Cultuureducatie met kwaliteit Tilburg (CMKT)

Onderzoek

Studenten gaan in overleg met de basisschoolcoach en met het MT vd school, om samen te komen tot een onderwerp dat gebruikt kan worden voor het afstuderen. Dit zijn altijd onderwerpen waar Meander op dat moment zich in aan het ontwikkelen is. Het onderzoek sluit dus heel concreet aan bij de praktijk van alle dag en kan als basis dienen voor de teamontwikkeling. Zie hiervoor ook bovenstaande thema's en speerpunten schoolontwikkeling.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys sporthogeschool ROC sport en bewegen ROC onderwijsassistent ROC zorg en welzijn Fontys Pedagogiek Fontys Dansacademie