BS Pendula


Basisschool Pendula is een school in Zuid-Oost Tilburg en een onderdeel van Kindercampus Pendula. Samen met het consultatiebureau, kinderopvang en buitenschoolse opvang is de basisschool verantwoordelijk voor zorg, opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Basisschool Pendula is een groeischool met momenteel 310 leerlingen. Doordat de school in het midden van zes verschillende wijken staat, t.w. Hoogvenne, Fatima, Binnenstad, Jeruzalem, Tivoli en Armhoefse Akker, wordt de populatie op Pendula gezien ‘als een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving’.

Thema's

  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

* PBS (Positive Behaviour Support). Samen met kinderopvang Pendula is gewerkt aan en gestreefd naar een gezamenlijk positief pedagogisch klimaat, gericht op de kernwaarden: veiligheid en structuur, respect naar elkaar en de omgeving, een positieve benadering en persoonlijke ontwikkeling.
* CMK (Cultuur Met Kwaliteit), waarbij intensief samengewerkt wordt met de bibliotheek en Factorium. Op het gebied van cultuur wordt gewerkt aan beeldende vorming waaraan diverse andere culturele aspecten gekoppeld worden zoals o.a. verkenning van en bezoek aan diverse musea. Verder zijn er Plusactiviteiten waarbij kinderen kosteloos de kans krijgen om na school deel te nemen aan uitdagende en creatieve activiteiten.
*Rekenen. We werken met de methode Rekenkracht, een methode waarbij gewerkt wordt op meerdere niveaus en waarbij coöperatieve werkvormen een belangrijke rol spelen.
* Hoogbegaafdheid, op Pendula wordt momenteel gewerkt aan dit onderwerp. Er wordt beleid geschreven en bekeken op welke manier deze leerlingen het best tot hun recht kunnen komen.
* Muziekonderwijs gaat in de komende jaren gekoppeld worden aan het CMKT-traject. Hiervoor wordt een nieuwe instrumentarium aangelegd, is een nieuwe methode aangeschaft en de leerkrachten worden gecoacht door een collega vakdocent muziek tot het geven van goede muzieklessen.

Onderzoek

Samen met de student wordt gekeken naar een passend onderzoeksthema.
De afgelopen jaren zijn o.a. hoogbegaafdheid en de overgang van groep 2 naar 3 uitgewerkt. Deze onderwerpen pasten bij datgene waar de school op dat moment mee bezig was.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC (onderwijsassistent)