BS 't Maxend


't Maxend is een academische opleidingsschool en we zijn 1 van de 6 scholen van stichting SKPO-Novum. Aan de academische opleidingsschool is onze collega school Op Weg in Vorstenbosch verbonden. Bij beide scholen wordt er binnen een warme en veilige sfeer samen geleerd. Iedereen wordt als een essentieel onderdeel van het team gezien. We vormen een open leeromgeving waarin nieuwe inzichten met elkaar worden onderzocht.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Het samen onderzoekend leren. Het verbeteren van het zelfsturend leren van leerlingen en het verder ontwikkelen van het reken en begrijpend lezen onderwijs.

Onderzoek

Bij beide scholen voert de student samen met het (deel)team onderzoek uit. Het team wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en wordt gestimuleerd om mee te denken. Het onderzoek is gericht op verbetering van het handelen van de leraren. Komend schooljaar staan de volgende onderzoeken centraal binnen onze scholen:

Op Weg
De onderzoeksvraag van het team van Op Weg is gericht op het zelfsturend gedrag van leerlingen. Het team wil middels hun handelen dit gedrag van leerlingen verder verbeteren.

't Maxend
Basisschool 't Maxend heeft onderzoeksvragen gericht op begrijpend lezen en rekenen.
Begrijpend lezen: wat is effectief begrijpend leesonderwijs voor leerlingen van basisschool 't Maxend?
Rekenen: hoe kunnen de leerkrachten van 't Maxend het automatiseren aanbieden en intensiveren voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 5?

Graag voeren we de sollicitatiegesprekken op dinsdag 9 april in de ochtend.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC: opleiding onderwijsassistent en sport Fontys: lerarenopleiding