Daltonschool Helen Parkhurst


Daltonschool Helen Parkhurst bereidt kinderen voor op de maatschappij van nu en straks. Kinderen leren om zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren, een onderzoekende houding te hebben, goed te kunnen samenwerken en out of the box leren denken. In ons onderwijs spelen we in op de eigenheid en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Ieder kind is immers anders en leert anders. Vanuit een positieve benadering creëren we situaties waarbinnen iedereen succeservaringen kan opdoen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. We motiveren kinderen om hun talenten zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Onze dalton kernwaarden zijn: Zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en doelmatigheid. We werken met niveau- en thuisgroepen.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

de ontwikkelpunten voor 2019 zijn: differentiatie, visie en verbinding

Onderzoek

Onze school staat open voor onderzoeken van studenten. De keuze van het thema gaat in overleg met de directeur. De student mag zelf in brengen waar zijn/haar interesse ligt m.b.t. het thema van zijn haar/onderzoek. Ook de directeur zal een aantal voorstellen doen rondom thema's waar de school mee bezig is en waar je met een onderzoek op aan kunt sluiten.
In goed overleg wordt er dan met de student een beslissing gemaakt voor het thema van het afstudeeronderzoek. Het doel van onze school is natuurlijk dat we de resultaten van het onderzoek ook in de praktijk kunnen brengen.
Dat is een mooie win-win situatie!

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC zorg en welzijn: helpende stagiaires ROC zorg en welzijn: onderwijsassistent ROC: student administratie Wanneer er een passende aanvraag komt: fontys opleiding pedagogiek