De Boog


Wij zijn een Spilcentrum dat gekenmerkt wordt door de volgende waardes:
Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Verbondenheid, Veiligheid, Vrijheid en Vakmanschap.
Het team is enthousiast, leergierig, trots en uit op samenwerking: met elkaar, met kinderen, met ouders en met alle partners waarmee we samenwerken.
Alle teamleden zijn professioneel, handelingsgericht en spelen in op de talenten van kinderen. Zij zijn de begeleiders van kinderen in hun eigen leerproces.
Er is een eigentijds, gedifferentieerd aanbod.
Wij zijn respectvol naar elkaar met ruimte voor reflectie, creativiteit en (talent)ontwikkeling.
Aan het einde van hun tijd op het Spilcentrum ‘t Hofke zijn de kinderen gegroeid tot zelfstandig denkende wereldburgers.

Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Ouderbetrokkenheid
Talentontwikkeling
Zelfregulatie
Woordenschat
ICT
Verdere punten zie boven

Onderzoek

We zijn op school op dit moment o.a. bezig met 3O-leren, techniek, programmeren, een technieklab (waar proefjes uitgevoerd worden, met een green-screen wordt gewerkt en nog veel meer), woordenschat en eigenaar-schap, talentontwikkeling, Brainport, Internationalisering.
Andere onderzoeksonderwerpen zijn bespreekbaar.
Er zijn op school verschillende leerteams die zich bezig houden met bovenstaande ontwikkelingen. Deze leerteams kunnen ondersteunen bij een onderzoek. Als afstudeerder wordt van je verwacht dat je deel uit maakt van een leerteam.
Afhankelijk van het afstudeeronderwerp word je gekoppeld aan een begeleider binnen onze school.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Summa College (onderwijsassistent, zorg en welzijn & sport en beweging) Stichting Gezel