De Bottel


De Bottel is de basisschool in Lottum, een dorp aan de Maas in Noord-Limburg, met ongeveer 2000 inwoners. Als enige school in het dorp vervult De Bottel niet slechts een onderwijsgevende rol, maar is ze ook betrokken bij diverse dorpsactiviteiten.
Op De Bottel hebben we oog voor de totale ontwikkeling van iedereen. We werken aan persoonsvorming; karakter en talent.  Daarnaast werken we continue aan kennisontwikkeling; we vergroten kennis en leervermogen bij onze kinderen en onszelf. Hierbij zien we maatschappelijke voorbereiding; goed burgerschap en sociale vaardigheid, als de basis.

Thema's

  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

-werken in units 1,2,3 en 4 t/m 8
-thematisch werken in de bovenbouw
-kind gesprekken voeren
-verdieping Vreedzame School

Onderzoek

Onderzoek voor de afstudeerder:

Op welke wijze zouden we kind gesprekken verder kunnen vormgeven en vastleggen?
We denken hierbij aan de ontwikkeling van een rapportfolio.

Onderzoeksresultaten

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Unit 1, 2

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Gilde Opleidingen, CIOS, ALO