De Hoogakker


Basisschool De Hoogakker ligt als enige school in Nuland , een dorp met ruim 5000 inwoners tussen Oss en 's-Hertogenbosch.

Onze missie is het kind laten opgroeien in eigenheid, in relatie met anderen,
binnen de school en de samenleving als leer- en leefomgeving, waarbij hij zich betrokken voelt en waarvoor hij mede verantwoordelijkheid draagt.

De kernwaarden voor ons zijn:
Respect
Eigenheid
Verbondenheid
Geloof in de toekomst
Het zijn waarden die wij uitdragen en die we verwachten van iedereen die deel uitmaakt van onze school als leergemeenschap: team, kinderen en ouders.

Basisschool de Hoogakker valt samen met 13 andere basisscholen in de regio 's-Hertogenbosch/Oss onder de stichting Filiosscholengroep.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur
  • Pabo-ALO

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze speerpunten zijn:
Visible learning
Eigenaarschap bij leerlingen bevorderen.
Het ontdekkend en onderzoekend leren.
Executieve functies.

Onderzoek

Voor het komend studiejaar (2021-2022) hebben wij een afstudeervacature waarbij de student de keuze kan maken uit 2 onderzoeksthema's.

1) De samenwerking met andere instanties zoals de voorschools- en buitenschoolse opvang (Joepie), Koo, Compasnul13 etc.
Waar liggen onze kansen in deze samenwerking?

2) Talentontwikkeling. Hoe kunnen we een prikkelende, uitdagende leeromgeving voor de bovenbouw creëren?
Dit is een vervolgonderzoek op het afstudeeronderzoek van schooljaar 20-21.
Wij willen de talentontwikkeling van onze leerlingen nog beter stimuleren door de vakken vanuit kunst en cultuur te koppelen aan de methode die wij gebruiken voor OJW.

De definitieve onderzoeksvraag, passend bij het onderzoeksthema, willen we graag samen met de student, de onderzoekswerkgroep en directie vaststellen.

De student vormt samen met enkele collega's een eigen onderzoekswerkgroep. Het initiatief en verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de onderzoekswerkgroep ligt bij de student. Leden van de onderzoekswerkgroep gaan samen met de student naar de onderzoekbijeenkomsten op de Pabo.
Tijdens bouwvergaderingen en studiedagen is er de ruimte voor tussentijdse presentaties en/of plenaire werkmomenten ten behoeve van het onderzoek. Het eindresultaat van het onderzoek wordt door de student aan het team gepresenteerd.


Heb jij interesse om bij ons af te studeren? Wij zijn benieuwd naar jouw sollicitatiebrief en CV.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Pabo-ALO opleiding
HBO Pedagogiek, HBO Leraar Lichamelijke Opvoeding
MBO onderwijsassistent, sport en bewegen