De Hoogakker


Basisschool De Hoogakker ligt als enige school in Nuland , een dorp met ruim 5000 inwoners tussen Oss en ’s-Hertogenbosch.

Onze missie is het kind laten opgroeien in eigenheid, in relatie met anderen,
binnen de school en de samenleving als leer- en leefomgeving, waarbij hij zich betrokken voelt en waarvoor hij mede verantwoordelijkheid draagt.

De kernwaarden voor ons zijn:
Respect
Eigenheid
Verbondenheid
Geloof in de toekomst
Het zijn waarden die wij uitdragen en die we verwachten van iedereen die deel uitmaakt van onze school als leergemeenschap: team, kinderen en ouders.

Basisschool de Hoogakker valt samen met 13 andere basisscholen in de regio Maasdonk/Oss onder de stichting Filiosscholengroep.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze speerpunten zijn:
Visible learning
Eigenaarschap bij leerlingen bevorderen.
Het ontdekkend en onderzoekend leren.
Executieve functies.

Onderzoek

We bieden plaats aan 2 studenten uit de afstudeerfase. Deze studenten vormen samen met enkele collega's ieder een eigen onderzoekswerkgroep. Het initiatief en verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de onderzoekswerkgroep ligt bij de student. Leden van de onderzoekswerkgroep gaan samen met de student naar de onderzoekbijeenkomsten in Den Bosch.
De onderzoeksvraag, passend bij het onderzoeksthema, willen we graag samen met de student, de onderzoekswerkgroep en directie vaststellen.

Tijdens bouwvergaderingen en studiedagen is er de ruimte voor tussentijdse presentaties en/of plenaire werkmomenten ten behoeve van het onderzoek. Het eindresultaat van het onderzoek wordt door de student aan het team gepresenteerd.

Voor het komend studiejaar (2019-2020) hebben wij 2 onderzoeksvacatures geselecteerd .
We hebben op dit moment nog plaats voor 1 afstudeerstudent. Graag nodigen we jou uit om op 1 van de onderstaande vacatures te solliciteren.

Onderzoek 1) Het inzetten van innovatieve ontwikkelingen om het eigenaarschap bij kinderen te bevorderen.
Wat kinderen van nu in de toekomst nodig zullen hebben om aan de maatschappij te kunnen bijdragen is onbekend. In de literatuur staan vaardigheden vermeld zoals samenwerken, communicatie, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en meer algemene zaken als kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen.
Wij willen de leerlingen actief betrekken bij hun eigen leerproces en zo zelf mede laten aansturen op wat zij willen leren. Daarom zijn we op zoek naar die innovatieve ontwikkelingen die ons hierbij kunnen ondersteunen.


Onderzoek 2) Talentontwikkeling op het gebied van creatieve- en technische maatschappelijke ontwikkelingen.
Op De Hoogakker willen we oog hebben voor de ontwikkeling van meerdere talenten. Ieder kind heeft talenten. Op het gebied van leren rekenen, schrijven, spellen enzovoort. De ontwikkeling van een kind is echter veel breder. Je hebt bijvoorbeeld ook technische of creatieve talenten.
We zijn op zoek naar hoe wij talentontwikkeling bij onze leerlingen kunnen stimuleren op het gebied van creatieve- en technische maatschappelijke ontwikkelingen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

MBO onderwijsassistent, sport en bewegen, HBO Pedagogiek