De Hoogakker


Basisschool De Hoogakker ligt als enige school in Nuland , een dorp met ruim 5000 inwoners tussen Oss en 's-Hertogenbosch.

Onze missie is het kind laten opgroeien in eigenheid, in relatie met anderen,
binnen de school en de samenleving als leer- en leefomgeving, waarbij hij zich betrokken voelt en waarvoor hij mede verantwoordelijkheid draagt.

De kernwaarden voor ons zijn:
Respect
Eigenheid
Verbondenheid
Geloof in de toekomst
Het zijn waarden die wij uitdragen en die we verwachten van iedereen die deel uitmaakt van onze school als leergemeenschap: team, kinderen en ouders.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze speerpunten zijn:
Visible learning
Eigenaarschap bij leerlingen bevorderen.
Het ontdekkend en onderzoekend leren.
Executieve functies.

Onderzoek

Voor het komend studiejaar (2023-2024) kan de student de keuze maken uit 2 onderzoeksthema's.

1) Doorgaande leerlijn bewegend leren voor de groepen 4,5 en 6.
Op basisschool de Hoogakker zijn wij ons bewust van het feit dat bewegen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. We zijn gestart met structureel aanbod in de groepen 1, 2 en 3 waarbij gebruik gemaakt wordt van Bodymap. Het onderzoek 'Doorgaande leerlijn bewegend leren' sluit aan op de ontwikkeling die ingezet is vanuit de groepen 1 tot en met 3.


2) Talent waarderend werken zichtbaar maken in een portfolio.
Hoe stimuleer en ondersteun je leerlingen om meer vanuit hun kwaliteiten te werken? En hoe zou je deze ontwikkeling zichtbaar kunnen maken bij de rapportage? Bij dit onderzoek ben jij de verbindende factor tussen 2 leerteams. Het leerteam talentontwikkeling en het leerteam rapportage. Vanuit deze beide leerteams wordt de onderzoekswerkgroep gevormd.

De definitieve onderzoeksvraag, passend bij het onderzoeksthema, willen we graag samen met de student, de onderzoekswerkgroep en/of het leerteam en directie vaststellen.

De student vormt samen met enkele collega's een eigen onderzoekswerkgroep. Het initiatief en verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de onderzoekswerkgroep ligt bij de student. Leden van de onderzoekswerkgroep gaan samen met de student naar de onderzoekbijeenkomsten op de Pabo.
Tijdens bouwvergaderingen en studiedagen is er de ruimte voor tussentijdse presentaties en/of plenaire werkmomenten ten behoeve van het onderzoek. Het eindresultaat van het onderzoek wordt door de student aan het team gepresenteerd.

Heb jij interesse om bij ons af te studeren? Wij zijn benieuwd naar jouw sollicitatiebrief en CV.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Pabo-ALO opleiding
HBO Pedagogiek, HBO Leraar Lichamelijke Opvoeding
MBO onderwijsassistent, sport en bewegen