De Hoogakker


Basisschool De Hoogakker ligt als enige school in Nuland , een dorp met ruim 5000 inwoners tussen Oss en ’s-Hertogenbosch.

Onze missie is het kind laten opgroeien in eigenheid, in relatie met anderen,
binnen de school en de samenleving als leer- en leefomgeving, waarbij hij zich betrokken voelt en waarvoor hij mede verantwoordelijkheid draagt.

De kernwaarden voor ons zijn:
Respect
Eigenheid
Verbondenheid
Geloof in de toekomst
Het zijn waarden die wij uitdragen en die we verwachten van iedereen die deel uitmaakt van onze school als leergemeenschap: team, kinderen en ouders.

Basisschool de Hoogakker valt samen met 13 andere basisscholen in de regio Maasdonk/Oss onder de stichting Filiosscholengroep.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze speerpunten zijn:
Visible learning
Eigenaarschap bij leerlingen bevorderen.
Het ontdekkend en onderzoekend leren.
Executieve functies.

Onderzoek

Elk jaar begeleiden wij ongeveer 8 studenten. We bieden plaats aan 2 studenten uit de afstudeerfase. Deze studenten vormen samen met enkele collega's ieder een eigen onderzoekswerkgroep. Het initiatief en verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de onderzoekswerkgroep ligt bij de student. Leden van de onderzoekswerkgroep gaan samen met de student naar de onderzoekbijeenkomsten in Den Bosch.
Tijdens bouwvergaderingen en studiedagen is er de ruimte voor tussentijdse presentaties en/of plenaire werkmomenten ten behoeve van het onderzoek. Het eindresultaat van het onderzoek wordt door de student aan het team gepresenteerd.

Voor het komend studiejaar (2019-2020) hebben wij 2 onderzoeksvacatures geselecteerd .
1) Hoe kunnen wij innovatieve ontwikkelingen inzetten om eigenaarschap bij kinderen te bevorderen m.b.t. het leren in de 21st eeuw?

2) Hoe kunnen wij talentontwikkeling stimuleren op het gebied van creatieve- en technische maatschappelijke ontwikkelingen?

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

MBO onderwijsassistent, sport en bewegen, HBO Pedagogiek