De Klimboom


Saltoschool de Klimboom staat bekend als een “dorpsschool” in de grote stad. Er heerst een sfeer en een cultuur waarin de meeste kinderen en ouders zich prettig en welkom voelen.
Kenmerkend voor de school is dat er veel aandacht is voor de cultuur en het klimaat op school; naar onze mening een belangrijke voorwaarde voor zowel kinderen als personeel om zich te ontwikkelen en in ontwikkeling te blijven. Daarnaast zijn we continu bezig om met het onderwijs aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en de onderwijskwaliteit te waarborgen. We willen daarmee zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het individuele kind.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Woordenschat (groepe 1-2), Engels, internationalisering, samenwerken, eigenaarschap en DaVinci.

Onderzoek

Passend (goed) onderwijs is een thema dat constant aan de orde is geweest en zal blijven. Doen we voor alle kinderen de goede dingen? Doen we die dingen goed? Hoe kunnen we ons onderwijs verbeteren? Passen de dingen die we doen wel bij onze 5 kernwaarden: ontwikkeling, betrokkenheid, veiligheid, communicatie en afstemming?
Versterken van ‘goed’ (passend) onderwijs. Versterken van de rol en inbreng van de leerling in het eigen leerproces. De leerling wordt meer eigenaar van zijn ontwikkeling. Van daaruit raken we en werken we aan al onze kernwaarden: Eigenaarschap zorgt voor ‘betrokkenheid’ en verhoging van het welbevinden. Dat zorgt er weer voor dat een kind optimaal tot ‘ontwikkeling’ kan komen, waarbij goede ‘communicatie’ een vereiste is. Communicatie op alle manieren: ‘afstemming’ tussen leerkracht en leerling, leerling en leerling, leerkracht en ouder, ouder en leerling, enz. Dit alles vanuit ‘veiligheid’ voor iedereen op De Klimboom. Versterken van ‘goed’ (passend) onderwijs: Uitvoeren van arrangementen 21st Century Skills.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys Sporthogeschool Suma Opleiding ICT