De Springplank


Wij willen samen werken aan een uitdagend en breed fundament; uitgaan van ieders talent. Een school waar je kunt zijn wie je bent.

Basisschool de Springplank ligt in de wijk Genderbeemd in het zuidwesten van Eindhoven. De Springplank valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO). We zijn een “gezonde” school met ruim 250 kinderen verdeeld over 12 groepen. We willen doorlopend aandacht blijven schenken aan de leer- en leefomgeving van de kinderen.

Voor de kinderen is het belangrijk dat er een duidelijke en overzichtelijke schoolomgeving gecreëerd is, waardoor zij zich snel thuis voelen op school.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

-

Onderzoek

We zijn gestart met visievorming O3-leren.
We zijn een Brainport-volg school.
We hebben een eerste aanzet tot een plusklas en willen dat gaan uitbouwen.


O3-leren
- Het werken met projecten/ thema’s/ kernconcepten/ kinderen leren onderzoeksvragen te formuleren.
- Bevorderen van eigenaarschap bij leerlingen

meer- en hoogbegaafdheid
- De opzet/ verbetering van een plusklas

21st Century Skills
- Aanbieden van 21st Century Skills

techniekonderwijs
- Leerstofaanbod versterken techniek / ICT

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Sport hogeschool Fontys Pedagogiek Summa college (dienstverlening zorg en welzijn) Summa collega (onderwijsassistent)