De Toermalijn


De Toermalijn, een schitterende school in Bladel, waar stagiaires volwaardig lid van het team zijn. Onderzoekend en meedenkend. We zetten Snappet in als middel tijdens rekenen, taal en spelling. Ook de wereldoriënterende vakken zijn volop in ontwikkeling. Schooljaar 2019-2020 starten we met IPC. De zaak- en creatieve vakken gaan we in thema's aanbieden. ICT vaardigheden vinden we heel belangrijk. Vanaf de groepen 5 hebben alle leerlingen de beschikking over een Chromebook.
Verder zijn we een Vreedzame school, hebben we een interne plusklas en staat techniek regelmatig op het rooster. De Toermalijn, een school waar leerlingen, ouders, leerkrachten en stagiaires zich prettig voelen.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Leren en media
  • Jonge kinderen
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Reflecteren met jonge kinderen, overgang van groep 1/2 naar groep 3

Onderzoek

We proberen schoolontwikkeling vooraf te laten gaan door gedegen onderzoek. Wat is precies het probleem en hoe kunnen we dat het beste oplossen. We zetten de expertise van collega's zoveel mogelijk in door met kennisteams te werken. Mogelijke onderwerpen van onderzoek schooljaar 2018-2019 zijn: reflecteren met jonge kinderen en de overgang van kleuters naar groep 3.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Summa College, ROC sport en bewegen, Sporthogeschool Eindhoven