De Triangel


Wij zijn een kleurrijke basisschool in de binnenstad van Tilburg.
Dit jaar zijn wij gestart met het implementeren van
IPC ( International Primary Curriculum) en PSK (positief schoolklimaat)

Onderwijsvisie van de school:
Als ambitieus team zijn wij volop in beweging.
Enkele uitspraken die ons sturing geven in de keuzes die wij maken zijn:
• Vertrouwen is de basis voor ons leerklimaat
• Door een uitdagende leeromgeving te creëren stimuleren wij een onderzoekende houding
• Door middel van rust, structuur en een fijne sfeer bieden wij fysieke en emotionele veiligheid
• Samen leren we van en met elkaar waarbij het kind centraal staat


Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Nog niet bekend

Onderzoek

Nog niet bekend

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Sporthogeschool ROC Midden-Brabant