De Veste


Bs De Veste is een school waar we in gezamenlijkheid tussen leerlingen, ouders en team zorg dragen voor de ontwikkeling van alle leerlingen. De afgelopen jaren hebben we met ons professioneel team een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij het werken vanuit doelen en gedifferentieerd werken een flinke impuls hebben gekregen.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Coöperatief Leren
Bewegend Leren

Onderzoek

We werken op bs De Veste vanuit het Rijnlands Denken: "wie het weet, mag het zeggen". Teamleden krijgen de ruimte om vanuit gezamenlijke ambities zelf inhoud te geven aan het onderwijs. Dit trekken we door als het gaat om de inzet van studenten: de onderzoeken die gedaan worden liggen altijd in de lijn van de ambities die we hebben uitgesproken. Opbrengsten worden meegenomen in de plannen voor de korte dan wel langere termijn.
Voor schooljaar 2019-2020 gaan we inzetten op coöperatief leren (vervolg op huidig onderzoek) en bewegend leren. Deze onderzoeksmogelijkheden bieden we dan ook aan voor geïnteresseerde LIO-studenten.

Onderzoeksresultaten

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Voortgezet Onderwijs (leerlingen die bewuste keuze voor het onderwijs willen maken, snuffelstages)