De Vijf Hoeven


Basisschool De Vijf Hoeven is gezond en sportief! De school is een speelveld waar ouders, kinderen en leerkrachten graag zijn. Een kanjerschool waar de sociaal-emotionele en cognitieve mogelijkheden van kinderen optimaal worden geprikkeld en ontwikkeld. Vanuit onze kernwaarde "kansrijk" hebben we passend hoge verwachtingen van kinderen. Hun ouders zijn onze partners en supporters.

Thema's

  • Taal
  • Wetenschap, techniek en design
  • Bewegingsonderwijs
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Taal
Taal & Radio
IPC/ wereldburgerschap
Media/ digitalisering
Spel
Spelend leren
Zelfverantwoordelijk leren

Onderzoek

De school staat aan de voorkant van een nieuwe schoolplanperiode. Er worden nieuwe ambities geformuleerd met elkaar voor de korte en de langere termijn.
De school is gezond in beweging!
- Passend onderwijs
- Leren organiseren
-Taalrijke omgeving
De school wil graag met de student in gesprek over mogelijke onderzoeksthema's, afhankelijk van context, expertise en affiniteit.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Sporthogeschool ROC onderwijsassistent Pedagogiek Sport en Bewegen Journalistiek Communicatie