De Vijfmaster


Skipov scholen bieden onderwijs dat een krachtig effect heeft op het totale leren (John Hattie). Wij zien opleiden in school als een proces waarbij we leren van èn met elkaar, kortom elkaar infospireren (Leo Bormans). Een onderzoekende houding is daarbij cruciaal.
De Vijfmaster is een superleuke kleurrijke wijkschool. Vanuit welbevinden en betrokkenheid streven wij naar een hoog niveau van zelfstandig- en zelfverantwoordelijk leren. Wij werken volgens de 21e century skills die als een rode draad door het onderwijsaanbod lopen. Dat betekent dat kinderen samenwerken, communiceren en kritisch denken. Zij zijn ICT-geletterd, creatief in de ruimste zin van het woord en hebben een probleemoplossend vermogen.

Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

In schooljaar 2019-2020 groeit op onze school mimimaal 75% van de leerlingen zichtbaar in vaardigheidsgroei op de LOVS, waardoor de opbrengsten recht doen aan het potentieel van de leerling. En de leerkracht hoge doelen stelt.

In schooljaar 2021-2022 is op onze school in de ochtend een goed georganiseerde werkwijze rondom rekenen en taal zichtbaar, waarbij leerkrachten effectieve instructie inzetten en zorgen voor hoge betrokkenheid en eigenaarschap van de leerlingen.

In schooljaar 2022-2023 is op onze school in de middag een vak-geïntegreerde manier van werken gericht op oriëntatie op de wereld en jezelf zichtbaar, waarbij onderzoekend leren centraal staat. De mate van betrokkenheid is daarvoor leidend.

Onze slogan is: Op volle kracht vooruit!

Onderzoek

Je maakt als Lio deel uit van een stuurgroep en doet samen met collega’s onderzoek naar een thema of deelonderwerp. De onderzoeksgroepen( stuurgroepen) komen terug op teamvergadering en studiedagen. Afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar begrijpend lezen en leerkrachten vaardig maken in het stellen van hoge orde denkvragen. Voor het komende schooljaar is de veranderende rol van de leerkracht bij Taal/Spelling en/of wereldoriëntatie een speerpunt.

Voor het onderzoek naar begrijpend lezen heeft er een samenwerking plaatsgevonden met de LIO van onze satellietschool b.s. De Ark.

Interconfessionele BS. De Ark is gevestigd in MFC ‘de Magneet’ in Veghel; een kleurrijke school met 250 leerlingen. Een school waar plezier in leren en goed met elkaar omgaan voorop staan. Sinds 2 jaar zijn wij een IPC-school. Wij werken vanuit vier waarden: Plezier, Betrokkenheid, Eigenheid en Sámen. Sámen betekent dat leerlingen, leerkrachten en ouders sámen de Ark zijn: ambassadeurs van een mooie en bijzondere school waar ieder kind zich thuis voelt. Een onderzoek op b.s. de Ark kan gericht zijn op:
• IPC- assessment for learning; een vervolg geven aan de adviezen van de huidige Lio-er
• IPC in groep 1-2; het ‘meespelen’ in de hoeken en het stellen van effectieve vragen
• Effectieve instructie in de groepen 1-2-3
• Gedrag (van individuele kinderen en groepsgedrag)

Heb je interesse in een Lio-plek bij de Ark mail dan naar ark@skipov.nl.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC de Leijgraaf Summa college KWI-college Fioretti college Zwijsen college Fontys Pedagogiek