De Violier


Basisschool De Violier is gevestigd in Violier centrum voor het kind, samen met Hoera kindercentra en JGZ. Samen creëren wij een omgeving waarin kinderen en volwassenen met elkaar leven, spelen en leren. Het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept biedt ons houvast om inspirerend onderwijs te verzorgen. Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit betekenisvolle thema's waarin spel en onderzoek een belangrijke plaats hebben. Kinderen van verschillende groepen ontmoeten elkaar op speel-leerpleinen. Samen ontdekken zij hoe de wereld nu, maar ook vroeger, hier en ook elders er uit ziet.
Studenten kunnen samen met ons leren en ons mee inspireren de ontwikkelingsgerichte koers nog krachtiger neer te zetten.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

ontwikkelingsgericht werken
kindgesprekken
rekenonderwijs / vertaalcirkel
sociale veiligheid

Onderzoek

Onze school werkt met expertise groepen. Zij volgen de ontwikkelingen van hun expertise gebied en onderzoeken welke betekenis deze kunnen hebben voor onze school. Zij geven impulsen aan de schoolontwikkeling en ondersteunen bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Er zijn expertisegroepen op het gebied van onderwijsontwikkeling, taal, rekenen, ICT, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en portfolio.
Onderzoeksthema's voor volgend schooljaar zijn:
- ontwikkelingsgericht werken
- kindgesprekken
- rekenonderwijs

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Sporthogeschool Gilde opleiding Hogeschool de Kempel Overige opleidingen in overleg