De Vlashof


‘Wij zijn er voor jou en jouw ontwikkeling’ .
• Openheid en transparantie • Professionaliteit • Visie-gestuurd • Vertrouwen • Veiligheid.
Kinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen bereik, op basis van eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. . Elk kind krijgt optimale kansen om te leren. Wij houden rekening met mensen met verschillende levensovertuigingen, herkomst, aanleg en omstandigheden. Een goede relatie en heldere communicatie met ouders zijn voorwaarden voor optimale ontwikkeling van kinderen. 

Belangrijk vinden wij: 1.relatie 2. coöperatief leren 3. effectieve directe instructie 4.kinderen zijn mede – eigenaar 5. omgang met elkaar volgens de vreedzame school. ? 

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

-EDI model
-werken met coöperatieve werkvormen
-ontwikkeling in rekenonderwijs
-verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie leerlingen

Onderzoek

- Hoe kunnen wij als reguliere basisschool inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die met een forse taalachterstand vanuit de Taalschool instromen? 
- Hoe kunnen wij op onze school de leerlingen meer leerkrachtonafhankelijk maken? 
- Hoe kunnen we ICT effectiever inzetten? Welke vaardigheden vraagt dit van een leerkracht?  
-Hoe creëren we een doorgaande lijn bij begrijpend lezen?  

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Sport en bewegen, Fontys Onderwijsassistent en Fontys Klassenassistent