de Vlieger


Kindcentrum Kidion is een kindcentrum dat zowel onderwijs als opvang (peuteropvang, KDV en BSO) in huis heeft. We vinden het belangrijk om kinderen van 0 tot 13 een plek te kunnen bieden waar ze optimaal kunnen ontwikkelen. Naast leren, besteden we ook veel aandacht aan cultuur en informeel leren. Onze onderwijsambitie is gepersonaliseerd leren. Onze gezamenlijke ambitie is thematisch aanbod doorgetrokken in onderwijs en opvang.

Thema's

  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Automatiseren bij rekenen
- Beredeneerd aanbod bij groep 1-2
- Methodiek Technisch Lezen

Onderzoek

Het onderzoek dat de LIO stagiaire zal gaan verrichten in het schooljaar 2019-2020 zal het volgende onderwerp kunnen zijn:
-beredeneerd aanbod bij groep 1-2
-automatiseren bij rekenen
-nieuwe methodiek technisch lezen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Fioretti