de Vorsenpoel


Basisschool de Vorsenpoel is gevestigd in Boxtel. De school vormt met PSZ en BSO een educatief centrum.
Wij zijn ervan overtuigd dat een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde is voor kinderen, ouders en team om tot leren en ontwikkeling te komen.
Vanuit PBS (Positive Behavior Support) geven wij vorm aan 3 kernwaarden:
- Veiligheid, je thuis voelen op school en jezelf mogen zijn.
- Verantwoordelijkheid, samen zorg dragen voor het gebouw, spullen en sfeer.
- Eigenheid, jezelf zijn en eigen mogelijkheden ontwikkelen.
De Vorsenpoel biedt studenten een fijne leeromgeving. Met ons team zijn we op zoek naar ontwikkeling van ons onderwijs en daarbij kunnen we de input van studenten goed gebruiken!

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Nieuwkomers
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Doorgaande lijn
Actieve en zelfstandige leerhouding van leerlingen
Verhogen leeropbrengsten rekenen
Vernieuwend wereld oriënterend onderwijs

Onderzoek

Als je bij ons afstudeert, doe je dat niet alleen. Wij maken een onderzoeksgroep met diverse leerkrachten en de basisschoolcoach, die met onderzoek doen al de nodige ervaring heeft opgedaan. Vanuit het schoolplan is / zijn onderwerp(en) gekozen met het team, zodat de uitkomsten van het onderzoek ook van meerwaarde zijn voor de school.
Wij bieden je een vrijwilligersvergoeding van €750,-.

Onderzoek 1
Een betere doorgaande lijn zelfstandig werken.
Op onze school zijn afspraken gemaakt over de inrichting van het zelfstandig werken en de weektaak. We stellen op dit moment echter vast, dat hierin geen duidelijke doorgaande lijn is en zijn daarnaar op zoek. Binnen het team zijn de verschillen besproken en zijn nieuwe afspraken gemaakt.
Wij willen graag een duidelijke doorgaande lijn van groep 1-8 op het gebied van zelfstandig werken.
De verwachte opbrengst is: een duidelijke visie en advies op een doorgaande lijn zelfstandig werken en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn om zelfstandig werken effectief in te zetten.

Onderzoek 2
In ons huidige onderwijs wordt gewerkt vanuit het leerstofjaarklassesysteem. We zijn op zoek naar een andere manier van werken, waarbij we denken aan groepsoverstijgend onderwijs. Er is met enkele vakken al uitgeprobeerd om groepsoverstijgend te werken. Wij zijn op zoek naar een meer gefundeerde wijze om vorm te geven aan groepsoverstijgend onderwijs.
De verwachte opbrengst: een duidelijk kader en een advies wat nodig is om groepsoverstijgend werken effectief in te kunnen zetten binnen ons onderwijs.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Op dit moment lopen er ook studenten stage vanuit de opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Associate degree) en de opleiding tot onderwijsassistente. Ook bieden wij regelmatig plaats aan leerlingen van het VMBO voor een snuffelstage.