De Wegwijzer


middelgrote school, onderdeel van Kindcentrum. Onze visie staat op 4 pijlers:
1. Wij zijn een gezonde en veilige plek, waar kinderen en ouders verzorgers met plezier naar toe gaan.

2. Wij bieden uitdagend onderwijs op maat.

3. Wij zijn een eenheid.

4. Wij zijn een lerende organisatie.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

zie onderzoeken

Onderzoek

ons onderzoek zal zich richten met een passend aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van ons kindcentrum. Op welke manier kunnen we meer onderzoekend en ontwerpend leren daarbij inzetten teneinde een extra aanbod te creëren, zowel in de groep als daarbuiten.

een andere keuze zou zijn het onderzoeken van het pedagogisch klimaat in de school. Worden alle leerlingen voldoende gevolgd en gestimuleerd in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Zetten leerkrachten de juiste vaardigheden in en wat zou eventueel kunnen versterken.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

middelbaar onderwijs of MBO