De Wichelroede


De Wichelroede heeft ongeveer 300 leerlingen verspreid over twee locaties, de onder- en de bovenbouw. Het team bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste en gemotiveerde collega's. Al jaren werken we vanuit de visie van Meervoudige Intelligentie. Onder het motto "Op zoek naar de bronnen van elk kind" kijken we wat een kind goed kan en hoe we hem op de juiste manier kunnen aanspreken en prikkelen. Vanuit welbevinden en betrokkenheid sluiten we zo goed mogelijk aan bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind.
De Wichelroede maakt onderdeel uit van Kindcentrum De Krijtenmolen. We zijn bezig om de inhoudelijke afstemming tussen onderwijs en kinderopvang vorm te geven.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Groepsoverstijgend werken, kindgericht in plaats van methodegericht werken, onderzoekend leren, techniek en doorontwikkeling kindcentrum.

Onderzoek

Vanuit het jaarplan wordt elk jaar in overleg met de student een onderzoeksonderwerp gekozen. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het kindcentrum en de overgang van groep 2 naar groep 3.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC onderwijsassistent