Den Bijstere


"Alles wat aandacht krijgt, groeit..."
Den Bijstere is een opleidingsschool van het eerste uur. Het onderwijsnest heeft een niet meer weg te denken plek in de school. Studenten en leerkrachten zorgen samen voor een goede en fijne plek voor onze leerlingen, waar iedereen kans krijgt om te groeien. Er is ruimte voor talentontwikkeling. We waarderen en stimuleren het als leerlingen, studenten en collega's hun expertise delen met anderen. Zo kunnen we leren van en met elkaar. Het onderwijsnest van Den Bijstere werkt nauw samen met de onderwijsnesten van De Cocon en De Vlashof.
Op Den Bijstere staan de kernwaarden Onderzoeken, Eigenaarschap, In Beweging en Verbondenheid centraal.

Thema's

 • Integraal kindcentrum
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Den Bijstere onderscheidt zich door het gebruik van Da Vinci als methode voor wereldoriëntatie in de midden- en bovenbouw. Inmiddels zijn we in het tweede jaar en raken we steeds vertrouwder. We onderzoeken de mogelijkheid om het wereldoriëntatieonderwijs van de onderbouw aan te laten sluiten op Da Vinci.

Den Bijstere is kort geleden overgegaan naar een continurooster. Daarbij is een team van vrijwilligers betrokken om de middagpauze soepel te laten verlopen. We zijn heel tevreden over de (buitenspeel-)sfeer op Den Bijstere. Er wordt in de klassen gebruik gemaakt van de methode De Vreedzame School voor sociale competentie en democratisch burgerschap. We oriënteren ons op manieren om het geleerde uit de lessen nog meer tijdens het buitenspelen met het vrijwilligersteam terug te laten komen.

Den Bijstere heeft de ambitie om een Integraal KindCentrum (opvang voor 0-12 jarigen) te worden. Dat houdt concreet een uitbreiding naar 0-2 jarigen opvang in. We werken nu met breed gedragen kernwaarden Onderzoeken, Eigenaarschap, In Beweging en Verbondenheid en we bekijken hoe dit terug kan komen in een IKC.

Onderzoek

Op dit moment is dit nog niet bekend. Volgt z.s.m., evenals de afstudeerplek, die er zeker is.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 9 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

  ROC Tilburg - Onderwijsassist
  Radboud Universiteit Nijmegen - Pedagogische Wetenschappen
  Entreecollege Tilburg
  Fontys Sporthogescholen
  ROC Tilburg - Sport en bewegen