EBC De Regenboog


Onze onderwijsvisie kan in één zin samen worden gevat: leren in geuren en kleuren. De onderwijsomgeving is geformeerd rondom leerpleinen en rijk ingericht, zodat alle kinderen op basis van mogelijkheden en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. De vernieuwing van het onderwijs is erop gericht dit maatwerk voor al onze leerlingen tot stand te brengen.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze school is volop in ontwikkeling. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen waarbij studenten een bijdrage kunnen leveren. Samen met studenten gaan we kijken waar de leerbehoefte van de student aansluit bij onze eigen ontwikkelingen. Dat kan op de meest uiteenlopende onderwerpen zijn.

Onderzoek

Ook buiten de bovenstaande onderzoeksthema's zijn wij als school volop in ontwikkeling. Onderzoeksonderwerpen worden altijd in overleg afgestemd op de interesses in leervragen van de studenten.
Diverse onderzoeken hebben inmiddels plaatsgevonden.

2018-2019
- Kindleergesprekken Jelmer Broks
- Lopend onderzoek Kristel Kuijpers
2017-2018
-Evalueren en rapporteren Tom Berkers

2016-2017
- Woordenschatonderwijs Simone van Lieshout
2015-2016
- Eigenaarschap bij leerlingen over het eigen leerproces Anne Willems van Dijk
- Onderzoek mindset Bas van Kuringen
- Ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw Steffie van Doorn
2014-2015
- Social media op de basisschool Susan van Gerwen
- Innovatie in ICT de didactische invalshoek Bas van de Brand
2013-2014
- Onderzoek: verbeterplan Nederlandse taal Jill Fransen
- Motivatie begrijpend lezen Nicole van Doremalen

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 15 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Hieronder een overzicht van studenten die wij afgelopen jaren geplaatst hebben. Daarnaast staan wij open voor studenten van anderen opleidingen. Fontys Pabo Veghel ROC Veghel Summa college Eindhoven Fontys Pabo Tilburg (deeltijd) Elde college Schijndel Koning Willem I College- Sport en beweging Hogeschool De Kempel