EC 't Sparrenbos


EC ’t Sparrenbos is een kindcentrum, qua visie en pedagogische aanpak werken we aan één doorgaande lijn voor opvang en onderwijs.

’t Sparrenbos ondersteunt kinderen in hun totale ontwikkeling naar evenwichtige en zelfsturende persoonlijkheden, met oog voor de omgeving.
Wij staan voor kernwaarden: brede ambitie, veiligheid, saamhorigheid, respect, betrokkenheid.

’t Sparrenbos is een kindcentrum waarin kinderen groeien naar autonome persoonlijkheden, die talenten benutten en die beschikken over vaardigheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van 21e eeuw. Wij bieden een doorgaande leerlijn voor ononderbroken ontwikkeling. Wij dagen kinderen uit om kritisch en creatief te zijn en stimuleren probleemoplossend vermogen.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Bewegingsonderwijs, gedrag en oriëntatie op jezelf en de wereld.

Onderzoek

’t Sparrenbos werkt nu met groepsplannen. Per hoofd-vakgebied werken we deze uit op meerdere niveaus. 4 keer per jaar worden deze geanalyseerd en herzien. Daarnaast wordt gewerkt met de leerlijnen van Snappet. Snappet biedt veel mogelijkheden om leerlingen individueel te volgen en werkpakketten op maat aan te bieden. Deze twee willen wij gaan combineren zodat de originele groepsplannen kunnen komen te vervallen.

De beoogde opbrengst is het vervallen van de huidige groepsplannen. Het beeld is dat er veel meer individueel gekeken gaat worden naar de leerlingen, en dat we daar adequaat naar gaan handelen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys Sporthogeschool en KW1 sport en beweging.