Franciscusschool


De Franciscusschool is onderdeel van Brede School ‘De Uitkijk’. De school werkt binnen het gebouw samen met Kanteel Kinderopvang voor wat betreft het peuterarrangement (voorheen peuterspeelzaal) en de voor-, tussen- en naschoolse opvang.
We werken volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we thematisch ons onderwijs vormgeven. Vanaf de groepen 6 wordt dit thematisch vormgegeven bij wereldoriëntatie. Andere vakgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's.
Ons enthousiaste en deskundige team heeft veel expertise in huis. We staan voor "iedere dag samen een beetje beter" zodat we continue werken aan verbetering van ons onderwijs. Dit doen wij volgens de methodiek van Stichting Leerkracht.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Gedrag
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Eigenaarschap leerlingen vormgeven

Onderzoek

Voor komend schooljaar zouden we input willen op de volgende twee thema's:

1. Intrinsieke motivatie.
Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen merken we dat hun intrinsieke motivatie en onbevangenheid afneemt. Wij zouden graag handvatten hebben of inzicht krijgen in deze tendens. Wat is er nodig op om dit te behouden. Afgelopen jaar heeft een student onderzoek gedaan naar dit gegeven. Graag zouden we een doorstart willen op dit onderzoek zodat we een totaalbeeld krijgen.

2. Eigenaarschap leerlingen.
Wat mogelijk in het verlengde ligt van boven beschreven tekst (onderzoek) is het eigenaarschap van leerlingen vergroten. In hoeverre kunnen kinderen eigenaar worden van hun eigen leren. Welke tools zijn hiervoor nodig en hoe kunnen wij dit in ons onderwijs vormgeven.

Als je onderzoek komt doen op de Franciscusschool zal de basisschoolcoach en je mentor je gesprekspartner zijn over het onderzoek. Ook met de directeur (MT) is er nauw contact. Als er andere collega's hun input kunnen leveren wordt dat geregeld.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Op onze school kun je je minor bewegingsonderwijs doen. Tevens hebben wij stagiaires van het Koning Willem 1 college uit Den Bosch.