Franciscusschool


We hebben een actief, ervaren team dat al jarenlang een veilige sfeer voor de kinderen weet te handhaven. Een team dat nieuwe collega’s met open armen ontvangt, maar geen blad voor de mond neemt. De leerkrachten krijgen ruimte en begeleiding om zich zowel individueel en als team verder te ontwikkelen. Ook hechten we veel waarde aan goede contacten met partners waaronder de ouders.
De school wil binnen de visie van onderwijsstichting Kempenkind, vanuit het idee dat ieder kind aangesproken wordt op zijn talenten en die verder mag ontwikkelen, kinderen uit laten groeien tot zelfstandige mensen die volwaardig in onze maatschappij kunnen functioneren.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onderzoek 1:
De groepen 1,2,3 willen meer samenwerken, groep dan wel leerjaar overstijgend. We willen een extra impuls geven aan spelend en ontdekkend leren in combinatie met de leerlijnen.

Onderzoek 2:
Eigenaarschap leeft bij ons op school. Hoe kunnen we kinderen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces? Wat hebben kinderen en leerkrachten nodig om dit te vergroten binnen hun eigen onderwijs?

Onderzoek 3:
Vanuit onze visie staan we aan de start van een proces om de transfer van traditioneel naar een vernieuwend onderwijsconcept in te slaan. Wat vraagt dit van een team, van onze leerlingen en individuele leerkrachten?

Onderzoek 4:
In 2023 hebben we een divers aanbod voor onze leerlingen in een inspirerende omgeving.
Hoe kunnen we behoeften van leerlingen en leerkrachten bij elkaar brengen en versterken?

Onderzoek

Onze school werkt met strategiegroepen waarin de verschillende thema's vanuit het schoolplan uitgewerkt en onderzocht worden. Leerkrachten zijn ingedeeld binnen deze teams op basis van kennis en voornamelijk interesse.
De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met meer en hoogbegaafdheid, ICT onderwijs, sociale media en coöperatief werken.

Afgelopen schooljaar hebben we een nieuwe visie en schoolplan beschreven. Vanuit dit oogpunt staan er verschillende processen in de startblokken en zijn er voldoende vraagstukken om de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Sport Pedagogiek Onderwijsassistent Pedagogisch medewerker