Het Palet


Het Palet is een academische basisschool in ’s-Hertogenbosch-Noord, Binnen het gebouw is vanuit Smallsteps kinderdagverblijf 'De Toverhoed' gevestigd. We werken met het ‘5-gelijkedagen-rooster’. Het Palet heeft 450 leerlingen verdeeld over 18 groepen. We werken in drie units. In deze units werken teamleden met verschillende functies. Er vinden instructies plaats die groepsoverstijgend zijn.
Ons hoger doel is: Vanuit betrokkenheid bieden wij vooruitstrevend onderwijs, waarbij we ervoor zorgen dat iedereen vanuit een positieve sfeer en een veilige omgeving in zijn of haar (onderwijs) behoeften wordt voorzien. De kernwaarden van de school zijn:

innovatief
gericht op ontwikkeling
pedagogisch optimistisch
verantwoordelijk
enthousiast


Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

In het jaarplan 2018-2019 staan de volgende speerpunten centraal:
- Ononderbroken ontwikkeling 0-13 jaar
- Educatief partnerschap
- Professionele leergemeenschap
- Leren van en met elkaar

Onderzoek

Basisschool Het Palet is de afgelopen jaren bezig geweest om het rekenonderwijs te verbeteren. Hierbij heeft scholing plaatsgevonden rondom de cruciale leermomenten binnen de verschillende rekendomeinen. In schooljaar 2018-2019 heeft het team in twee studiedagen vooruit gekeken in de leerlijn rekenen en per unit bepaald hoe leerdoelen gehaald konden worden, bepaald wanneer er niet “plat” maar praktisch gerekend ging worden en activiteiten ontworpen die hierbij aansluiten. Dit om alle kinderen de kans te geven op hun manier te mogen leren. Hierbij heeft centraal gestaan om bij de lessen uit de rekenmethode ‘Pluspunt’ meer gebruik te maken van handelend en bewegend leren, concretiseren van rekenopgaven om de begripsvorming te versterken. Hierbij stond vooral het rekendomein getallen en getalrelaties centraal.
Basisschool Het Palet zou graag in kaart gebracht willen hebben wat de leerkrachten, in een nog te bepalen unit, nu veranderd hebben in hun onderwijs, wat volgens hen de effecten hiervan zijn, hoe zij dit borgen én wat er nog verbeterd kan worden.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Bovenbouw
  • Groep 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Koning Willem I college, opleiding onderwijsassistent.