Het Speleon & KC De Vlonder


Als student op Het Speleon of De Vlonder hoor je er helemaal bij.

Het Speleon is een dynamische school in het prachtig Ontmoetingsplein MuzeRijk . Met Kanteel vormen we Kindcentrum Het Speleon. We bieden kinderen een uitdagende omgeving om zich te ontwikkelen in diversiteit, waarbij ze vanuit respect voor zichzelf en elkaar zich bewust worden van hun rol in de wereld.

KC De Vlonder is de partner voor gedegen onderwijs en opvang. door goed en uitdagend aanbod. Leren zichtbaar maken, actieve werkvormen en betekenisvolle activiteiten zetten we daarvoor in. Basisschool, BSO en peuteropvang werken samen vanuit één gezamenlijk kindcentrumplan. De Vlonder, gewoon bijzonder!

Thema's

  • Taal
  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • Jonge kinderen

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De speerpunten voor de komende tijd zijn al beschreven bij Onderzoek. Daarnaast blijft er gericht aandacht voor de kernvakken (lezen, speling, rekenen en begrijpend lezen).

Onderzoek

Afstudeerders meer dan welkom!
Zowel op Het Speleon als KC De Vlonder vinden we het belangrijk en logisch dat de onderzoeksvraag direct aansluit bij een actuele onderwijskundige uitdaging.
Het onderzoek op Het Speleon naar het werken met Onderzoeksvragen bij Projecten (2017) wordt nu gebruikt bij het vormgeven thematisch te werken. Het onderzoek naar Eigenaarschap en Spelling van afgelopen jaar (2018) is direct vertaald naar de onderwijspraktijk en wordt op dit moment in alle klassen gebruikt. Op KC De Vlonder heeft eigenaarschap binnen het zelfstandig werken in de groep 3-8 vaste vorm gekregen met hulp van onderzoek van een afstudeerstudent (2018). Dit jaar heeft een onderzoek opgeleverd dat leerkrachten het aanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong passend maken m.b.v. onder andere denksleutels, taxonomie van Bloom en MI (2019).

Onderzoek in 2019-2020
De teams op beide scholen staan open voor verdere ontwikkeling.
Mogelijke onderwerpen voor onderzoek in het nieuwe schooljaar zijn:

Het Speleon
Thematisch werken / 21st Century skills
De doelen rond de thema’s mens & samenleving, natuur & techniek en kunst & cultuur zijn bij uitstek geschikt om thematisch, integraal en in relatie met de praktijk aan te bieden. Op Het Speleon streven we ernaar onderwijs en praktijk te verbinden en de werkelijkheid en leefwereld van kinderen mee te nemen in het onderwijsaanbod.

ICT
Op Het Speleon willen we ons onderwijs nog beter laten aansluiten bij de manier waarop kinderen leren door een effectieve inzet van ICT en het gebruik van moderne technologie. Werken met interactieve toepassingen die gepersonaliseerde leerroutes mogelijk maken.

Eigenaarschap
We willen het eigenaarschap van kinderen vergroten door meer te werken vanuit de eigen behoeften en inzicht geven aan welke doelen kinderen werken en met welk resultaat. Dit vergroot de betrokkenheid en kinderen leren beter wat hun talenten en uitdagingen zijn.

Kindcentrum
Gezamenlijke visie op ontwikkeling en doorgaande lijn in ons Kindcentrum


De Vlonder
Formatief assessment (eigenaarschap)
Stimuleren leesmotivatie t.b.v. niveau technisch lezen
Essentie van spelen binnen aanbod jonge kind (2-6 jaar)
Bewegend leren

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC (o.a. Onderwijsassistent, Sport en Bewegen), AD-PEP, HBO Pedagogiek