IKC De Koperwiek


De Koperwiek is een bruisend kindcentrum. Aanvankelijk was er een openbare basisschool die in 1996 officieel open ging voor vijfentwintig kinderen en drie teamleden. In 2006 werd een peuteropvang toegevoegd aan het kindcentrum en vanaf 2011 is er een aanbod voor VSO-TSO-NSO. In 2014 verwelkomde de school haar 700ste leerling. Het totale kindcentrum telde in dat jaar maar liefst ongeveer 800 kinderen. Het groeide dus snel en is inmiddels een omvangrijke organisatie. In april 2018 is ons kindcentrum uitgebreid met een kinderdagverblijf. Het team bestaat uit zo’n 70 mensen die educatie en opvang verzorgen aan alle kinderen, verspreid over twee grote locaties in Venlo-Zuid.

Thema's

  • Taal
  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills
  • Engels
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Zelfstandig werken
Dag- en weektaken
Executieve functies

Onderzoek

Onderzoek vormt voor een groot deel de basis waarop De Koperwiek het onderwijs en de opvang inricht. We laten ons informeren en inspireren door eigentijdse inzichten. Daarbij blijven we kritisch kijken naar de effecten hiervan op het onderwijs en de opvang in ons kindcentrum en stellen we waar nodig bij, zonder datgene wat goed gaat overboord te zetten. Dit vraagt een onderzoekende en kritische houding van ons personeel.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Groep 1, 2, 4, 5, 6

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

CIOS Leeuwenborgh Sittard/Venlo ROC Gilde Venlo ROC Summa Eindohoven HAN Nijmegen HU Utrecht