IKC Leuken


IKC Leuken is een integraal kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar in de wijk Leuken in Weert.

In ons kindcentrum ontmoeten opvang en onderwijs elkaar. We bieden opvang aan voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, evenals voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

(Thematisch) werken in de middag

Onderzoek

Op onze school zal de komende periode de nadruk liggen op het al dan niet thematisch werken in de middag, waarbij we een verbinding willen leggen tussen de wereld oriënterende vakken, kunst en cultuur, burgerschap, wetenschap en techniek en 21st century skills

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys Sittard