Jan Ligthartschool Rendierhof


De Jan Ligthartschool Rendierhof is een grote basisschool met ongeveer 650 leerlingen. Wij hebben een gespecialiseerd team met gemotiveerde leerkrachten. Daarnaast hebben wij 3 intern begeleiders, 2 remedial teachers, 3 vakleerkrachten muziek, een vakleerkracht Spaans, een vakleerkracht gym en 2 vakleerkrachten tehatex. Ook hebben we 3 onderwijsassistenten. Vanuit Plein 013 zijn er 2 onderwijsconsulenten werkzaam op school. Een groot deel van onze collega's heeft de afgelopen jaren een mentorencursus gevolgd. Wij zien het begeleiden van stagiaires als een maatschappelijke verantwoordelijkheid! De pijlers van de school zijn: kindgericht, creatief en uitdagend! Dat doen we in Kindcentrum verband voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Thema's

  • Taal
  • Integraal kindcentrum
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

-High Performance traject
-Kindcentrum structuur
-Hoogbegaafdheid

Onderzoek

Onderzoek richt zich op het traject naar een hoog presterende school, met o.a. effectieve leerstrategieën, verbeteren van het directe instructie model en het uitspreken van hoge verwachtingen naar kinderen. Dit na.v. het traject van High Performance Schools, waarin we ons op dit moment bevinden.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw
  • Groep 3

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys sporthogeschool, HBO pedagogiek en het ROC.