Jenaplanbasisschool Rennevoirt


Rennevoirt, meer dan een gewone school!
Wil je ervaren hoe onderwijs wordt vormgegeven op een Jenaplanschool? Waar kinderen in een veilig en positief pedagogisch klimaat zich met al hun talenten mogen ontwikkelen?
Laat je uitdagen je onderwijsvaardigheden aan te scherpen in een driejarige stamgroep. Daarin worden kinderen gehoord en gezien. Zij zijn mede-eigenaar van hun leerproces, de stamgroep en van Rennevoirt. Wereldoriëntatie vormt het hart van ons onderwijs. Gesprek, spel, werk en viering zijn onze pijlers.
Vanuit je studentennest vorm je met ons een schoolleergemeenschap; je bent een onderdeel van ons enthousiaste team: Samen op pad voor goed onderwijs!

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Rennevoirt heeft de volgende ambities waaraan we gezamenlijk werken:

1. Rennevoirt speelt een belangrijke rol in zijn omgeving en de omgeving speelt een belangrijke rol in het onderwijs van Rennevoirt. We verrijken het onderwijs door ouders en expertise uit de omgeving van de school daar actief bij te betrekken.

2. Een leerling op Rennevoirt is mede-eigenaar van zijn eigen leerproces, zijn stamgroep en van Rennevoirt. Dit sluit aan op de basisgedachte van Jenaplanonderwijs, waar de leerlingen nauw bij betrokken worden.

3. De onderwijsinhoud is toekomstgericht en draagt bij aan het welbevinden van de leerlingen. Door middel van Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) ontwikkelen kinderen vele vaardigheden die van groot belang zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Onderzoek

Samen met jou kijken we waar jouw interesse naar uitgaat en wat passend is bij ons Jenaplanonderwijs. Je krijgt tijd en ruimte om je onderzoek uit te voeren en te presenteren aan ons team . We zoeken begeleiding vanuit de expertise die bij jouw onderzoeksvraag past.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC-Tilburg Fontys pedagogiek